Zasady rezerwacji

REGULAMIN

REZERWACJA

Rezerwacja ważna jest aż do odwołania z Państwa strony.
Anulowanie rezerwacji powyżej 10 dni przed terminem nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami. Anulowanie rezerwacji na kilka dni przed naraża nas na straty dlatego stosujemy zasady opisane w poniższym regulaminie. 
Brak anulowania rezerwacji z jednoczesnym brakiem realizacji zamówienia może prowadzić do rezygnacji z dalszej współpracy z klientem. Dodatkowo, mamy wówczas prawo domagać się zapłaty za 100% wartości rezerwacji na mocy umowy jaką Państwo z nami zawierają dokonując zamówienia. 

W sekcji 'dodatkowe uwagi' znajduje się wyjaśnienie terminów rezerwacja 'wstępna' i 'pewna' oraz informacja na temat form płatności. 

REGULAMIN WYNAJMU SAL 

1. Rezerwacja usług świadczonych przez firmę Archeion następuje przez stronę www.smartrooms.pro lub ewentualnie drogą mailową, przy czym każdorazowo zalecane jest założenie bezpośrednio przez klienta konta w systemie SmartRooms.

2. Rezerwacja dokonana w systemie SmartRooms na mniej niż na 24 godziny przed jej realizacją wymaga mailowego potwierdzenia ze strony właściciela obiektu. 

3. Rezerwacja potwierdzona przez firmę Archeion drogą mailową jest ważna, aż do odwołania, które nie może nastąpić później niż 10 dni przed realizacją szkolenia. 

4. Rezerwacja automatycznie zmienia swój status na rezerwację pewną, gdy do terminu realizacji pozostało 9 dni lub mniej, nie wymaga to dodatkowego potwierdzenia ze strony Usługobiorcy.
 
5. Rezerwacja, która została  potwierdzona przez Usługobiorcę z własnej woli lub po skontaktowaniu się z Usługobiorcą przedstawiciela firmy Archeion, zmienia automatycznie swój status na pewną i wymaga wpłaty na nasze konto bezzwrotnej kwoty w wysokości 100% wartości rezerwacji na podstawie faktury proforma.

6. Ostateczna rezerwacja usług w firmie Archeion oznacza, iż została zawarta umowa cywilno-prawna na wykonanie usługi o wartości określonej w zamówieniu i wynikającej z charakteru zamówionej usługi (ilości godzin, dni, rodzaju sali, rodzaju i ilości dodatkowych usług) zgodnie z cennikiem zawartym na stronie www.wynajemsal.com dedykowanej dla danego miasta  lub ceną określoną w zamówieniu. Dotyczy to każdego zamówienia, bez względu na termin złożenia.

7. Rezerwacja pewna nie może zostać anulowana. Każda zmiana w rezerwacji pewnej dokonywana jest drogą mailową i ma charakter aneksu do umowy, który nabiera mocy prawnej, gdy obydwie strony wyrażą zgodę na dokonanie zmiany. 

8. Jeśli rezerwacja pewna zostanie odwołana, co w efekcie oznacza zerwanie umowy na świadczenie usług, nie później niż 10 dni przed realizacją, klient, który dokonał zamówienia, zobowiązany jest do zapłaty 100% całej wartości dokonanej rezerwacji. 

9. Płatność za usługę następuje z góry na podstawie faktury Proforma przed wynajmem. Właściwą Fakturę VAT wystawiamy w dniu szkolenia lub w dniu, w którym rezerwacja usług miała mieć miejsce. Płatności Usługobiorca dokonuje przelewem bankowym na podany na fakturze nr konta. 

10. Jeśli Usługobiorca dokonuje rezerwacji na określoną ilość godzin, zobowiązany zostaje do uiszczenia opłaty za cały czas rezerwacji, niezależnie od tego, czy rzeczywiście w pełni ten czas wykorzystał. 

11. Rezerwujemy sobie prawo do nieudzielenia zgody na przedłużenie wynajmu, jeśli nie zostało to przewidziane podczas dokonywania rezerwacji. 

12. W przypadku przedłużenia czasu wynajmu sali, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę wynajmu pobieramy opłatę wysokości całości stawki godzinowej według cennika umieszczonego na stronie www.wynajemsal.com dedykowanej dla danego miasta. Wyjątek stanowi wynajem sal w Krakowie przy ul. św. Filipa 23, gdzie za każde dodatkowo rozpoczęte 1/2 godziny wynajmu pobieramy opłatę wysokości połowy stawki godzinowej według cennika umieszczonego na stronie www.wynajemsal.com.

13. W salach oraz innych pomieszczeniach należących do firmy Archeion lub udostępnianych przez firmę Archeion obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

14. Wynajmujący zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich szkód spowodowanych w wynajmowanej sali. 

15. Sale udostępniamy bezpłatnie na 20 minut przed godziną rozpoczęcia wynajmu.

------------------

Regulamin obowiązuje od 20 marca 2008 (ostatnie uszczegółowienia: 2.01.2018) do odwołania. Dokonując rezerwacji sali przez system SmartRooms lub ewentualnie drogą mailową, akceptują Państwo powyższy regulamin. DODATKOWE UWAGI (wyciąg niektórych zasad z regulaminu):

Rezerwacje wstępne i pewne:
 
W rozumieniu naszych zasad rezerwacja 'pewna' (czyli ostateczna), oznacza że mają Państwo zapewnioną salę na 100%, co dla nas oznacza, że każdemu innemu chętnemu na ten sam dzień Klientowi odmawiamy automatycznie wynajmu sali.   

Rezerwacja o statusie 'wstępna' oznacza:  
1. możliwość bezkosztowej anulacji sali do 10 dni przed szkoleniem.  
2. w przypadku gdy będziemy mieć zapytanie w sprawie tej samej sali na ten sam termin co Państwo, będziemy dzwonić i prosić o ostateczne potwierdzenie rezerwacji. Jeśli go nie uzyskamy, mamy prawo anulować Państwa rezerwację i wynająć salę kolejnemu Klientowi. Jeśli uzyskamy potwierdzenie, są Państwo zobowiązani do zapłaty 100% wartości rezerwacji bez względu na dalsze losy szkolenia (rezerwacja zmienia status na 'pewna'). 
UWAGA: Prosimy pamiętać, że od 9 dnia przed szkoleniem każda rezerwacja wstępna zmienia automatycznie swój status na rezerwację 'pewną' - której odwołanie wiąże się z kosztem 100% wartości zamówienia - jakiekolwiek odstępstwa od tych zasad wymagają wcześniejszych ustaleń mailowych. 

Elastyczność 

Nie możemy zmienić pojemności czy charakteru naszych sal. Dlatego prosimy zwrócić uwagę na opisy sal (szczególnie zaś na maksymalną ilość osób przy danym ustawieniu). W sytuacji, gdy nie wezmą Państwo pod uwagę naszych sugestii co do realizacji usługi, nie odpowiadamy za jakość tych usług. Jeśli ilość osób zmniejszy się, możemy w razie możliwości udostępnić mniejszą sale w odpowiednio mniejszej cenie. Jeśli ilość uczestników szkolenia czy spotkania zwiększy się powyżej pojemności sali w danym ustawieniu, muszą Państwo zgodzić się na inne ustawienie (np. bez stołów) lub jeśli istnieje taka możliwość zamianę na salę większą ( tym samym w innej cenie) albo zrezygnować z rezerwacji. 

Zakres odpowiedzialności 

Nadrzędną zasadą, jaką przyjęliśmy kierując się ponad 15 letnim doświadczeniem jest: nie przejmujemy odpowiedzialności za błędy organizatorów zajęć, które odbywają się w naszych salach lub brak informacji ze strony naszych Klientów. Służymy Państwu pomocą w sytuacjach nieprzewidzianych, starając się pomóc na miarę naszych możliwości, nasza oferta zawiera jednak bardzo szczegółowe informacje na temat naszych usług - bardzo prosimy się z nią zapoznać, zanim dokonają Państwo rezerwacji.


REGULAMIN OFERTY "Gwarancja najlepszej ceny"


Istniejemy na rynku od 2006 roku i o ile nam wiadomo jesteśmy pierwszą firmą wynajmującą sale szkoleniowe o tak dobrej relacji jakości do ceny.
Dlatego możemy Państwu zaproponować:

GWARANCJA NAJLEPSZEJ CENY

Jeśli znalazłeś salę w Krakowie, która odpowiada standardem oraz lokalizacją naszej sali, a jednocześnie jest w niższej cenie niż nasza sala szkoleniowa:
1 .Wskaż nam oficjalną (opublikowaną w formie ulotki na stronie www) ofertę firmy, która jest właścicielem tej sali.
2. Pokaż pisemne (mail, wydruk lub rozliczenie) potwierdzenie niższej ceny

Otrzymasz od nas salę w cenie 5% niższej niż tańsza oferta wskazanej przez Ciebie sali.

Zwróć uwagę na takie szczegóły jak:
- ilość godzin wynajmu sali
- lokalizacja lokalu
- standard sali
- wyposażenie które wchodzi w skład sali

Jeśli powyższe aspekty są na poziomie naszej oferty a jednocześnie w niższej cenie wynajmiemy Ci salę 5% taniej niż cena z oferty jaką wskażesz.

Gwarantujemy też, że jakość naszych sal i usług będzie dokładnie taka jak opisujemy to na stronie oraz jak ustalamy z Klientem.Pozostań w kontakcie!

Dziękujemy! Twój adres email trafił do naszej bazy.

Oops! Coś poszło nie tak..

Sprawdź dostępność sal
Zarezerwuj
Powered by SmartRooms